Thị xã Cửa Lò giải tỏa hàng trăm kiốt ẩm thực dọc bãi biển để làm gì?

Đăng ngày 06/10/2022

Trước kiến nghị của các hộ kinh doanh ẩm thực dọc bãi biển về việc gặp khó khăn sau khi bị tháo dỡ toàn bộ kiốt dọc đường Bình Minh, UBND thị xã Cửa Lò đã có giải đáp.