Thị xã Cửa Lò giải tỏa hàng trăm ki ốt ẩm thực dọc bãi biển để làm gì?

Đăng ngày 14/09/2022

Trước kiến nghị của các hộ kinh doanh ẩm thực dọc bãi biển về việc gặp khó khăn sau khi bị tháo dỡ toàn bộ kiốt dọc đường Bình Minh, UBND thị xã Cửa Lò đã có giải đáp.