Thị xã Cửa Lò: Đối thoại chính sách về BHXH tự nguyện

Đăng ngày 17/09/2015

baohiem
Tại buổi đối thoại, các đại biểu được cán bộ Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò quán triệt những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong đó nêu rõ những lợi ích thiết thực của các loại hình bảo hiểm trên cũng như những đối tượng được tham gia và mức đóng bảo hiểm hàng tháng.
Tuy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai đã lâu những toàn thị xã Cửa Lò mới có 600 người tham gia. Do đó, cơ quan bảo hiểm xã hội Cửa Lò đang phối hợp với các phường và các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình để tham gia.

Hữu Lương – Duy Quý