Cửa Lò chung tay vì một bãi biển sạch ( Phát sóng NTV:08/4/2017)

Đăng ngày 12/04/2017