Cửa Lò chỉnh trang đô thi đón du lịch 2017 (Phát sóng NTV :11/4/2017)

Đăng ngày 12/04/2017

Có những nội dung chính:
– Thị xã Cửa Lò chỉnh trang cơ sở hạ tầng chuẩn bị đón mùa du lịch mới
– Tuổi trẻ Nam Đàn xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ Quốc
– Ngành giáo dục Quỳ Hợp: Coi trọng công tác phòng chống cháy nổ học đường