Trung đoàn cảnh sát cơ động: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn…”

Đăng ngày 12/04/2017

Sáng nay: 12/4/2017, tại Thị xã Cửa Lò đã diễn ra Lễ phát động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” trong Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ. Dự lễ phát động có lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Lãnh đạo Công an Tỉnh Nghệ An, Công an Thị xã Cửa Lò và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảng sát cơ động Bắc Trung Bộ.

Lễ phát động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” trong Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ

Lễ phát động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” trong Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ

Để thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã đề ra 7  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Với tiêu chí “Xây dựng người cán bộ chiến sĩ đẹp trong văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, hành động theo điều lệnh” là khâu đột phá trong thực hiện Cuộc vận động, đồng thời làm cơ sở tiếp tục xây dựng lực lượng CSCĐ “Trung thành với Đảng, đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, chính quy, tinh nhuệ”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ

Tại lễ phát động, đại diện các tiểu đoàn đã phát biểu hưởng ứng cuộc vận động, nhằm thực hiện một cách nghiêm túc nhất, gắn với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh - Phó tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo buổi lễ

Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh – Phó tư lệnh CSCĐ – Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động  phát biểu chỉ đạo buổi lễ

Qua đó, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn.

Mỹ Hạnh – Duy Quý