Thị ủy Cửa Lò: Quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ XI – BCH Trung ương khóa XI

Đăng ngày 27/06/2015

z quan triet

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) như các phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII; Số lượng đại biểu, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; Các đại biểu còn được quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Thông báo tình hình biển đông gần đây cũng như công tác phòng chống tham nhũng của đảng cộng sản Trung quốc.

Theo đó, Thị ủy Cửa Lò yêu cầu cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị mình, địa phương đạt hiệu quả.

Dịp này, thị ủy Cửa Lò còn thông báo kết quả tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2015.

                                                                         Hữu Lương – Duy Quý