Phường Nghi Hải – TX Cửa Lò: Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy

Đăng ngày 27/06/2015

         z mztuy

          Buổi lễ ra quân bắt đầu bằng hoạt động cổ động tuyên truyền, biểu dương lực lượng trên các trục đường nội phường, với sự tham gia đông đảo của các cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Ngoài mở đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các phương tiện truyền thông , thì phường Nghi Hải còn tập trung tấn công truy quét tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình tổ chức triệt xóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy. Gắn hành động phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao và các hoạt động khác để thu hút sự tham gia của toàn dân vào công tác PC ma túy. Đồng thời tổ chức các cơ quan, ban ngành, đơn vị, và gia đình trên địa bàn phường ký cam kết xây dựng khối, cơ quan, doanh nghiệp không tệ nạn ma túy. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm về ma túy. Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở chữa bệnh bắt buộc và tổ chức cai nghiện, dạy nghề, quản lý người nghiện sau cai tại cộng đồng dân cư./.

                                                              Thanh Bình- Tạ Nhật