Khai mạc hội chợ Thương mại du lịch Cửa Lò năm 2015

Đăng ngày 27/06/2015

hoicho z

Hội chợ thương mại – Du lịch Cửa Lò 2015 có sự tham gia của trên 200 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, thương mại – du lịch trong và ngoài tỉnh, trong đó 12 gian hàng trưng bày thành tựu KT – XH, cùng các sản phẩm từ các làng nghề của thị xã Cửa Lò. Ngoài ra, ngành hàng trưng bày giới thiệu tại Hội chợ rất phong phú, chủ yếu  là ngành hàng do Việt Nam sản xuất, có chất lượng và uy tín, phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt và tiêu dùng, các sản phẩm làng nghề truyền thống của nhiều địa phương.

hoicho zz

Hội chợ thương mại – Du lịch không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh thị xã Cửa Lò trong quá trình hơn 20 năm đổi mới, mà còn góp phần quan trọng để phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh