Thể lệ cuộc thi tác phẩm báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2009

Đăng ngày 20/03/2014

 

 

HỘI NHÀ BÁO NGHỆ AN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 UBND THỊ XÃ CỬ LÒ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————-                                                —————————
                                           Cửa Lò, ngày 10 tháng 2 năm 2009

                                                          THỂ LỆ CUỘC THI
                    TÁC PHẨM BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ DU LỊCH CỬA LÒ NĂM 2009

        Giải báo chí tuyên truyền về du lịch Cửa Lò năm 2009 do UBND Thị xã Cửa Lò phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát động, nhằm động viên khuyến khích các nhà báo, cộng tác viên Báo, Đài tham gia. Là tác phẩm báo chí xuất sắc tuyên truyền về Thị xã du lịch biển Cửa Lò năm 2009, chào mừng Thị xã được công nhận đô thị loại III, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Thị xã ( 29/8/1994 – 29/8/2009 ) UBND Thị xã Cửa Lò – Hội Nhà báo Nghệ An ban hành thể lệ giải báo chí tuyên truyền về thị xã du lịch biển Cửa Lò như sau:
       I. THỂ LỆ
     1. Đối tượng tham gia dự giải:
     Các phóng viên, cộng tác viên thuộc các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương, các đơn vị và đoàn thể trên địa bàn Nghệ An.
     2. Tiêu chuẩn dự giải:
      – Mỗi tác giả được quyền tham dự không quá 2 tác phẩm cho mỗi thế loại.
      – Các tác phẩm tham gia dự giải phải có nội dung tốt, có giá trị được dư luận xã hội công nhận và tác động tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá về du lịch biển Cửa Lò; ưu tiên tác phẩm có tính chất phát hiện vấn đề mới, đề xuất các giải  pháp tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch biển của Thị xã Cửa Lò.
     – Tác phẩm đã được đăng tải, hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/3/2009 đến ngày 31/8/2009.
     3. Thể loại dự giải:
      – Tác phẩm báo viết gồm: phóng sự, bài phản ánh, ghi chép, bài phỏng vấn, bài viết đăng nhiều kỳ, xã luận, bình luận, chuyên luận, bút ký báo chí.
      – Tác phẩm báo hình: Phóng sự, chuyên đề, phim tài liệu, giao lưu toạ đàm, các chương trình ca nhạc.
      – Tác phẩm báo nói: phóng sự, ghi nhanh, bài phản ánh
      – Tác phẩm báo chí: Chùm ảnh, phóng sự ảnh, ảnh đặc tả.
     4. Thể thức và thời gian nhận tác phẩm:
      – Đối với tác phẩm báo viết: phải photo bài báo đã đăng kèm theo bài viết gốc đồng thời ghi rõ đăng tải ở báo nào, thời gian đăng tải.
      – Đối với tác phẩm báo hình, báo nói phải ghi rõ được ghi vào đĩa CD hoặc VCD hoàn chỉnh, ghi rõ thể loại, thời lượng kèm theo lời thuyết minh, tác giả, nhóm tác giả, tên thật tác giả, tên bút danh (nếu có) và ghi rõ thời gian phát sóng có xác nhận của cơ quan Báo chí chủ quản.
     – Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Phải  có ảnh gốc cỡ 9×12 cm và kèm theo ảnh photo trên báo ghi rõ đăng tải  báo nào.
Hội Nhà Báo Nghệ An chịu trách nhiệm nhận tác phẩm dự giải.
     – Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày ban hành thể lệ cuộc thi đến hết ngày 31/8/2009. Địa chỉ số 3 – Đại lộ Lênin – Thành phố Vinh. Điện thoại 0383.562.802. Hoặc nhà báo Nguyễn Quốc Hiếu – Phó chủ tịch thường trực Hội nhà Báo Nghệ An. ĐT: 0913.350729 
      – Thời gian chấm giải: tháng 9/2009
      – Trao thưởng: vào dịp tổng kết du lịch năm 2009 (tháng 10/2009)
      5. Các loại giải  thưởng:
      – Giải báo chí tuyên truyền về Du lịch Cửa Lò sẽ được xếp hạng theo thứ tự: giải đặc biệt, giải A,B,C và giải khuyến khích.
      – Các tác phẩm đạt giải được lựa chọn để in sách và lưu tác phâm để tuyên truyền.
       II. TIÊU CHÍ ĐỂ XÉT GIẢI:
1. Tác phẩm đảm bảo đúng thể lệ
2. Tác phẩm xuất sắc đã được phổ biến và có tác dụng tích cực tuyên truyền cho TX Cửa Lò
       III. HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI:
Lãnh đạo Hội Nhà báo Nghệ An, các nhà báo có kinh nghiệm thuộc cơ quan báo chí Nghệ An và lãnh đạo thị xã Cửa Lò.
Hội đồng có trách nhiệm thẩm định các tác phẩm báo chí và chọn lọc những tác phẩm xuất sắc để trao giảI đúng thời gian quy định./.

TM. HỘI NHÀ BÁO NGHỆ AN                       TM. UBND THỊ XÃ CỬA LÒ
               Chủ tịch                                                    Chủ tịch
                Đã ký                                                         Đã ký

         Trần Duy Ngoãn                                       Lê Minh Thông