UBND TX Cửa Lò ra Chỉ thị về việc thực hiện cấp giấy phép kinh doanh

Đăng ngày 20/03/2014

 

Trước trình trạng buôn bán 2 mặt hàng ruợu và thuốc lá diễn ra phức tạp trên địa bàn TX nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và lợi ích người tiêu dùng. Ngày 26/2/2009, UBND TX Cửa Lò đã ra Chỉ thị số 04/2009/CT- UBND, về việc thực hiện cấp phép kinh doanh các mặt hàng ruợu, thuốc lá trên địa bàn TX nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước, chống gian lận thương mại nói chung và 2 mặt hàng trên nói riêng. Theo Chỉ thị thì sau ngày 30/3/2009, nếu các cơ sở nào chưa tiến hành đăng ký đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng ruợu, thuốc lá sẽ bị xử phạt theo quy định./.

 

Theo: Thanh Bình Đài TTTH Cửa Lò