Thanh tra việc sử dụng công chức, viên chức tại Cửa Lò

Đăng ngày 20/05/2014

Đ/c Nguyễn Thị Dung-Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò

Thay mặt đoàn Thanh tra Tỉnh, đồng chí Nguyễn Phương Thuần – Trưởng phòng thanh tra 2-Thanh tra Tỉnh – Trưởng đoàn  đã thông qua quyết định của Thanh tra Tỉnh về việc thành lập đoàn thanh tra tại Thị xã Cửa Lò. Trong thời gian 15 ngày: 20/5/2014-5/6/2014, đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc tiếp nhận, quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động; Tổng hợp việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động ở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò. Đây cũng là việc làm nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực thi công vụ của cán bộ, công chức, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Thị Dung– Phó chủ tịch UBND Thị xã cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị là đối tượng được thanh tra..lên kế hoạch cụ thể để đoàn Thanh tra Tỉnh  tiến hành làm việc đúng với quy định của pháp luật./.

Khắc  Giang