Nghi Hòa tổng kết phong trào thi đua SXKD giỏi

Đăng ngày 20/05/2014

Xác định phong trào sản xuất kinh doanh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội và phong trào nông dân. Vì vậy mà trong thời gian qua, Hội nông dân phường Nghi Hòa đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, ở tất cả 11 chi hội cơ sở. Đặc biệt, Hội đã tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt phong trào này. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với trạm khuyến nông, Ngân hàng chính sách để hội viên được sử dụng các nguồn vốn ưu đãi, cũng như các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6% và tăng tỷ lệ hộ khá giàu lên 58%. Về phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2014 của Hội nông dân Nghi Hòa đạt được kết quả cao. Năm 2012-2013, mỗi năm toàn phường có 290 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Dịp này, UBND phường Nghi Hòa và hội nông dân phường đã khen thưởng cho 16 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2012 – 2014.  

Mỹ Hạnh – Duy Quý