Tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Đăng ngày 13/11/2014

Sáng nay 13/11, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Thị xã Cửa Lò đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc cho các thành viên ban chỉ đạo ở cơ sở và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nghị định 60/2013/NĐ- CP  ngày 19-6-2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ luật Lao động vệ thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm giúp người sử dụng lao động và người lao động có cơ hội lắng nghe nhau nhằm giải quyết những vướng mắc, bất hợp lý để góp phần xây dựng quan hệ lao động bền vững trong đơn vị, doanh nghiệp. Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc là: Người sử dụng lao động phải tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua quy chế dân chủ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động

Buổi tập huấn nhằm giúp cho các thành viên ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở, các đơn vị, doanh nghiệp nắm vững những nguyên tắc, hình thức thực hiện qui chế dân chủ tại nơi làm việc để triển khai thực hiện tại doanh nghiệp, đơn vị của mình.

Thanh Vân – Tạ Nhật