Khối 1 – Phường Thu Thủy tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng ngày 14/11/2014

Chương trình văn nghệ mở đầu đã góp phần làm cho không khí ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò càng thêm tưng bừng, sôi nổi. Trong những năm qua, bà con nhân dân khối 1 – Thu Thủy luôn đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Bà con đề cao tinh thần chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm tốt công tác khuyến học, xã hội hoá giáo dục, xây dựng gia đình văn hoá, khối văn hoá, góp phần xây dựng phường văn hóa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường sạch đẹp… Do đó, những năm qua, khối luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh với hơn 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Cũng trong ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, nhân dân khối 1- Thu Thủy đã nhất trí, đồng lòng hưởng ứng thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2014 do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Cũng trong dịp này, Khối đã tặng 5 suất quà cho 5 hộ nghèo trên địa bàn nhằm thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và động viên nhau cùng vươn lên trên cuộc sống.

Thanh Vân – Tạ Nhật