Họp BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã

Đăng ngày 12/11/2014

Chiều nay: 12/11/2014,BCĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  Thị xã đã tổ chức cuộc họp để đánh giá và kết luận các nội dung liên quan đến công tác bình xét, xếp loại năm 2014. Đ/c Nguyễn Thị Dung-Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp

Trong cuộc họp, đại diện 3 tổ kiểm tra, thẩm định văn hóa từ 7 phường cho biết: Năm 2014, toàn thị xã có gần 10,8 ngàn hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa nhưng qua bình xét đã chọn được gần 10,5 ngàn hộ đạt tiêu chuẩn, đạt 92 %; Các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao và các phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư nhìn chung có nhiều khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tốt

Sau khi nghe các tổ kiểm tra và các thành viên phát biểu, Đ/c Nguyễn Thị Dung-Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu đồng tình với những kết quả mà Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã đã báo cáo, đồng thời nhấn mạnh đến việc cần quan tâm hơn đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các khu dân cư, nhất là các khu dân cư còn gặp nhiều khó khăn chưa được công nhận khối văn hóa như Nghi Tân còn 6 khối, Thu Thủy và Nghi Thủy mỗi phường còn 3 khối..

Kết thúc buổi họp, các thành viên BCĐ “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  Thị xã đã tiến hành bỏ phiếu thông qua việc công nhận thêm 3 khối gồm Khối Hải Bình phường Nghi Hải, Khối 5 phường Nghi Thủy và Khối 5 phường Nghi Tân đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu Khối văn hóa năm 2014 và công nhận lại Khối Bắc Hải, phường Nghi Thu .Với kết quả bỏ phiếu đồng thuận của BCĐ, trong năm 2014 này, toàn thị xã sẻ có thêm3 khối được công nhận mới là Khối văn hóa, nâng tổng số khối văn hóa trên toàn thị xã lên 59/71 khối, đạt 83 %

Khắc Giang