Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016

Đăng ngày 18/10/2016

thuancongdoan

Dự tập huấn có cán bộ Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra các tổ chức Công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

thuancongdoan1

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được cán bộ Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn nội dung, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Công tác thi đua khen thưởng; kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc; công đoàn với việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217/QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ chính trị và công tác thi đua khen thưởng của công đoàn. Ngoài ra, Liên đoàn lao động thị xã còn triển khai một số nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2016.

thuancongdoan2

Mục đích của đợt tập huấn lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Hữu Lương – Duy Quý