Cửa Lò: Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ thị xã lần thứ V

Đăng ngày 21/10/2016

daihoictd

Hội chữ thập đỏ thị xã Cửa Lò có gần 4.800 hội viên. Trong đó, gần 1.880 hội viên là thanh thiếu niên và gần 110 tình nguyện viên sinh hoạt ở 71 chi hội khối xóm, 14 chi hội trường học và 2 chi hội doanh nghiệp.Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016,

daihoictd1

Hội CTĐ thị xã đã kịp thời quan tâm, chia sẻ, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội với tổng giá trị hoạt động  nhân đạo đạt gần 3 tỷ 437 triệu đồng.

daihoictd2

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nguồn quỹ, đặc biệt thông qua cuộc vận động “Một tổ chức, một cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã có 721 người được giúp đỡ, với số tiền gần 1 tỷ 273 triệu đồng.

daihoictd3

daihoictd4

daihoictd5

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các đối tượng dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

daihoictd6

daihoictd7

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 19 người. Bà Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND thị xã được bầu làm chủ tịch Hội CTĐ thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Thanh Vân – Duy Quý