Cửa Lò: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên cơ sở năm 2016

Đăng ngày 25/10/2016

Qtriet

Trong thời gian gần 3 ngày, các đ/c là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở được tiếp thu nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, như: Quy chế công tác của hệ thống chính trị. Quy định về MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền.

Qtriet1

Một số điểm mới trong Quy định số 30-QĐ/TW của BCH Trung ương về thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 về thi hành điều lệ Đảng.

Qtriet2

Qtriet3

Qtriet4

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn một số nghiệp vụ  về công tác Tuyên giáo, nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ về công tác Đảng viên.

Qtriet5

Qtriet6

Thông qua lớp bồi dưỡng này, các học viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở được nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn để làm tốt công tác xây dựng Đảng ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc./.

Thanh Vân – Duy Quý