Nghi Thu: Tôn vinh 48 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Đăng ngày 18/10/2016

nongdanthu

Trong 5 năm qua, Hội nông dân phường Nghi Thu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Hội về ứng dụng các tiến bộ KHKT áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa phục vụ du lịch; Phổ biến nhân rộng các mô hình và phong trào lớn của Hội nông dân các cấp. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với NHCS làm tốt công tác tín chấp gần 5 tỷ đồng giúp hơn 200 lượt hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,7%. Đến nay, phường có 470 lượt hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tawg 70 hộ so với đầu nhiệm kỳ.

Dịp này, UBND phường Nghi Thu đã tôn vinh 48 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2016./.

Đàm Hiền – Duy Quý