Tập huấn Luật Đất đai và một số vấn đề về môi trường

Đăng ngày 27/09/2014

Sáng ngày 27/9/2014, UBND Thị xã Cửa Lò đã khai mạc lớp tập huấn Luật đất đai và một số vấn đề về môi trường.

Trong thời gian 2 ngày, 200 học viên, đến từ Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký QSD đất, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ tịch, cán bộ địa chính, khối trưởng của 07 phường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò được tiếp thu các nội dung: Luật đất đai năm 2013 gồm 14 chương, 212 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 quy định về quyền, trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, địa giới hành chính, điều tra cơ bản về Luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi, trưng dụng đất, bồi thường tái định cư, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….Cũng tại lớp tập huấn này, các học viên được thông qua một số vấn đề về công tác quản lý môi trường…

Việc tổ chức triển khai sâu rộng Luật đất đai năm 2013 sẽ góp phần quan trọng đưa các nội dung đổi mới của luật sớm đi vào cuộc sống, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. Và nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của các địa phương, đơn vị trong việc quản lý và bảo vệ môi trường.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh