Một số hình ảnh nhếch nhác trên hè phố- Đường Sào Nam-Cửa Lò

Đăng ngày 29/09/2014

Công trình đã tu sửa xong, nhưng nhà thầu và đơn vị thi công vẫn để nguyên hiện trường, nhiều vật dụng vẫn còn vương vãi trên hè phố :

Mặt bằng hè phố bị cày xới, không được hoàn trả theo quy định của nhà nước:

Nhóm PV Đài TT-TH Cửa Lò