Tập huấn báo cáo viên trong bồi dưỡng đại biểu dân cử về ngân sách nhà nước.( phát sóng NTV – thời sự trưa ngày 27/6/2022)

Đăng ngày 28/06/2022