Clip: Dưa bở Cửa Lò được mùa, được giá

Đăng ngày 28/06/2022