Tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện

Đăng ngày 06/11/2015

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, lực lượng vuc trang, các đơn vị trường học trên địa bàn TX có kế hoạch tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cho Phòng  văn hóa thông tin , Đài truyền thanh-truyền hình, UBND các phường …phối hợp với Hội chữ thập đỏ Cửa Lò đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân toàn Thị xã tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đạt chỉ tiêu, hiệu quả theo kế hoạch từng năm

UBND thị xã cũng đề nghị Bệnh viện đa khoa Thị xã phối hợp với Trung tâm huyết học-truyền máu Tỉnh, Thường trực BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thị xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận đạt số lượng, chất lượng, an toàn trong truyền máu cho bệnh nhân, đồng thời tuyển chọn người hiến máu có đủ sức khỏe, đảm bảo an toàn về máu

 

                                                          Khắc Giang