So với cùng kỳ năm 2009 số lượng đơn thư giảm

Đăng ngày 21/03/2014

 

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, đã có 19 lượt công dân được UBND thị xã và các phường xã tiếp kiến, trong đó có 15 lượt ở thị xã và 5 lượt ở các phường xã. Cùng thời gian nay, các cơ quan có liên quan ở Thị xã đã nhận 62 đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh của người dân trên địa bàn; trong đó có 45 đơn phản ánh, 13 đơn khiếu nại và 4 đơn thư tố cáo.
Từ những phản ánh của người dân và các đơn vị, Thị xã đã chỉ đạo 4 cuộc thanh tra kinh tế xã hội trong đó đã hoàn thành 3 cuộc, phát hiện sai phạm trên 128 triệu đồng; Kiến nghị thu hồi sai phạm về kinh tế trên 43,6 triệu đồng, trong đó đã thu hồi được 13,5 triệu đồng.

Theo: Khắc Giang