Toàn thị xã có 277 đồng chí trúng cử vào cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng

Đăng ngày 21/03/2014

 

Trong số 125 Đ/c cấp uỷ viên ở các Đảng bộ xã phường thì có 27 Đ/c nữ; 2 Đ/c có đạo; 120 Đ/c có trình độ văn hoá tốt nghiệp cấp 3 chiếm 96 %; 78 Đ/c có trình độ Đại học và trên Đại học đạt 62 %; 24 Đ/c có trình độ trung cấp bằng 19,8 %.
Về trình độ chính trị; trong số các Đ/c trúng cử cấp uỷ viên ở các đảng bộ xã phường có 2 Đ/c có trình độ cao cấp, cử nhân đạt 1,6 %; Trung cấp có 87 Đ/c chiếm 70 % và sơ cấp chỉ còn 28 Đ/c bằng 28,4 %.

Theo: Khắc Giang