Phát biểu của đồng chí Hoàng Đức Cường, BTTU Cửa Lò tại lớp học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội IV

Đăng ngày 21/03/2014

 

Một là: Chúng ta cần đánh giá tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Thị xã hiện nay như thế nào cho đúng;

Hai là: Thị xã cần phải làm gì và làm như thế nào để phát triển nhanh và bền vững;

Ba là: Các cấp uỷ đảng phải chăm lo xây dựng Đảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng Thị xã;

Bốn là: và một số nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2010, kế hoạch 2011.

1. Về đánh giá tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Thị xã

Chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Các đồng chí đều thấy rõ những kết quả tiến bộ, cũng như những mặt tồn tại, khuyết điểm. Sau 3 kỳ Đại hội, Thị xã từ 1 địa phương rất khó khăn và nhiều mặt kém phát triển, nhưng đến nay đã có vị trí trong tốp đầu của tỉnh: chính trị ổn định, đảng bộ đoàn kết, dân đồng thuận; kinh tế phát triển nhanh, hạ tầng đô thị khá; văn hoá tinh thần có nhiều tiến bộ. Thị xã đã ra khỏi thời kỳ khó khăn, đang đi vào giai đoạn tăng tốc. Tuy nhiên, trên nhiều mặt vẫn bộc lộ những mặt yếu, mặt bất cập: dịch vụ du lịch còn kém, một số cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu; môi trường còn nhiều bất cập; dân trí còn ở trình độ thấp; công tác đảng, chính quyền chưa mạnh, chưa thực quyền, thực chất. Phải thấy nhiều đơn vị từ rất khó khăn, Thị xã từ rất khó khăn có được như hôm nay không phải là dễ, đạt được như vậy là nhanh, là tốt rồi. Nhưng nếu không thấy rõ những tồn tại, yếu kém thì ta sẽ lúng túng, không tìm được cách làm, không thể phát triển nhanh được.“Muốn cầu tiến phải biết ngước mặt nhìn lên vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không”.

Phải rất khách quan khi nhìn nhận hiện thực, không tô hồng, không bôi đen. Hiện thực là chân lý, ta không cần người khác khen không đúng, chê không đúng, nhưng cũng phải rất nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm của mình. Tục ngữ Tây Ban Nha có câu rất hay:“Chúng ta có những tật xấu của người khác trong mắt và tật xấu của mình sau lưng”. Người Việt Nam ta cũng có câu: Phủ nhận không khó, làm được mới khó”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy: Một Đảng dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình và tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, là một Đảng tiến bộ. Chúng ta cần nhìn nhận đúng để phát triển.

2. Trong những năm tới Thị xã cần phải làm gì để phát triển nhanh và bền vững.

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thị xã khóa IV đã xác định mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp rất rõ. Đó là những mục tiêu chiến lược và những nhiệm vụ quan trọng. BCH Đảng bộ khóa IV sau Đại hội cũng đã bàn bạc rất kỹ và đã xây dựng chương trình hành động với những chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trong từng năm. Đây là những tài liệu định hướng rất tốt, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển Thị xã trong 5 năm tới và đến năm 2020, vừa phù hợp với bước đi của Thị xã trong từng năm kế hoạch, các đồng chí cần nắm chắc để triển khai. Ở đây tôi muốn lưu ý các đồng chí thêm mấy việc:

Một là: Chúng ta đã đi nhiều nơi, nghiên cứu nhiều mô hình, biết mình, biết người, mạnh, yếu khá rõ. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Thị xã có nhiều lợi thế, có các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà để phát triển. Đây là thời cơ là cơ hội tốt cần tận dụng để xây dựng Thị xã.

Hai là: Thị xã không thể dàn hàng ngang ra để phát triển nhanh được mà phải chọn lợi thế, chọn cái Thị xã có trong tay và làm từ cái đó: đó là dịch vụ du lịch. Thế giới cũng như Việt Nam, các tỉnh ở nước ta hiện nay rất chú trọng phát triển dịch vụ du lịch. Địa phương nào có và đầu tư thì phát triển nhanh. Ta phải chọn dịch vụ du lịch làm hướng đột phá. “Ăn cây nào rào cây ấy”, phải giữ lấy thương hiệu du lịch Cửa Lò để làm giàu, để xây dựng Thị xã thành đô thị giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Muốn phát triển du lịch phải chú ý 4 vấn đề: giữ gìn các sản phẩm du lịch đã có, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch (bãi biển); phát triển thêm các dịch vụ có chất lượng cao; ra sức bảo đảm môi trường tự nhiên, xã hội, an toàn cho khách (an ninh, văn hoá ứng xử, văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, quản lý đô thị); và xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị tiện ích. Làm tốt 4 vấn đề đó, nói là cho du lịch nhưng thực chất là nhiệm vụ kinh tế – xã hội của Thị xã và từng đơn vị cơ sở. Phải tập trung phát triển các ngành kinh tế để có nhiều sản phẩm phục vụ khách du lịch ngày càng có chất lượng, thương hiệu như: sản phẩm du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng; du lịch hội nghị, hội thảo, thể thao; du lịch văn hoá, tâm linh, giải trí; du lịch mua sắm, thương mại, hội chợ; các sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp, TTCN phục vụ du lịch. Làm tốt công tác quản lý kinh tế (giá cả), quản lý xã hội, quản lý đô thị. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội; xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, văn minh đô thị. Nếu mọi người dân Thị xã đều chung tay góp sức bảo vệ giữ gìn, xây dựng, thì Thị xã sẽ có thương hiệu và từ đó sẽ ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư, thu hút nhiều khách du lịch.

3. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng Thị xã Cửa Lò đương nhiên cần phải coi trọng cả 3 nhiệm vụ lớn: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đời sống văn hoá làm nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững. Tuy vậy mọi việc lại bắt đầu từ con người, từ đội ngũ cán bộ. Muôn việc thành công hay thất bại đều ở nơi cán bộ tốt hay xấu. Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là công việc gốc có nhiều việc phải làm nhưng phải tập trung nhất 3 việc:

Một là: Công tác chính trị, tư tưởng phải làm sao chủ trương phải thống nhất, ý chí phải thống nhất, hành động phải thống nhất. Đây là sức mạnh của từng cá nhân và là sức mạnh của tập thể.

Hai là: Xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của tổ chức làm cho hệ thống chính trị vững thực chất, mạnh thực chất. Muốn vậy các cấp uỷ đảng phải: đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo; thực hành dân chủ rộng rãi; đảm bảo nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Ba là: Coi trọng cán bộ và công tác cán bộ: Từ xưa đến nay, thời nào cũng vậy, cán bộ luôn được coi là tài sản quý, vốn quý, là nguyên khí của đất nước. Cán bộ luôn gắn với tổ chức, gắn với địa phương, cơ quan nhất định. Tổ chức vững mạnh, cơ quan, địa phương phát triển là nhờ cán bộ tốt và ngược lại. “ Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi”. Sau 16 năm thành lập, trong phong trào cách mạng ấy đã đào tạo ra một đội ngũ cán bộ Thị xã và cơ sở. Đảng bộ, nhân dân đang gửi gắm, đặt niềm tin vào các đồng chí.

Cán bộ quan trọng, vì vậy công tác cán bộ càng quan trọng. Bác Hồ đã dạy: đào tạo bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Công tác cán bộ là của Đảng, của cấp uỷ, của Ban Thường vụ. Công tác cán bộ phải đảm bảo cả 3 khâu: đào tạo, tạo nguồn cán bộ; quản lý, sử dụng cán bộ; chế độ chính sách cán bộ. Không đưa vào quy hoạch, không bồi dưỡng đào tạo thì không có cán bộ tốt. “Ngọc không dũa không thành đồ. Người không học không biết đạo”. Không quản lý, sử dụng đúng cán bộ thì lãng phí thậm chí làm hại cán bộ. Sử dụng cán bộ là để cán bộ cống hiến, trưởng thành, nhưng đồng thời để đánh giá đúng cán bộ. Năng lực cán bộ chỉ có 1 cách chứng minh đó là hành động. Đưa cán bộ vào hành động thì sẽ được nhiều cái lợi. Chế độ chính sách đối với cán bộ không chỉ là tiền lương, chính sách đãi ngộ, mà còn gắn rất chặt với quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo cán bộ, với đánh giá sử dụng, bố trí luân chuyển đề bạt cán bộ, với cán bộ lúc công tác và khi không công tác. Việc này không chỉ có Trung ương, Tỉnh làm mà các cấp uỷ Đảng cũng phải làm. Làm chưa tốt là do cả từ cơ sở. Chính sách cán bộ không phải là việc sau mà gắn liền trong suốt quá trình công tác cán bộ của Đảng.

4. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và kế hoạch 2011:

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã vừa mới đánh giá tình hình KT – XH 9 tháng và đã có kết luận đầy đủ nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và định hướng xây dựng kế hoạch 2011. Tôi đề nghị cấp uỷ, các đồng chí bám sát những nội dung kết luận của BCH để chỉ đạo thực hiện. Rà soát các chỉ tiêu KT-XH 2010 để phấn đấu vượt kế hoạch. Tổng kết du lịch 2010, bàn các giải pháp tổ chức du lịch 2011, xây dựng kế hoạch KT-XH 2011. Tiếp tục triển khai NQ 09 về huy động nội lực xây dựng hạ tầng các phường xã. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, làm nhà ở cho hộ nghèo, đảm bảo chính sách xã hội. Nâng cao chất lượng xây dựng trường học, trạm y tế, xây dựng các đơn vị văn hoá, thị xã văn hoá. Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động đến cán bộ đảng viên, hội viên.

Thị xã cũng như một gia đình: giàu là điều tốt, mạnh là điều tốt, nhưng được bạn yêu mến là điều tốt hơn. Phát huy được sức mạnh của Thị xã cùng với việc tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài, Thị xã nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, nhất định sẽ giàu mạnh phát triển.

Chúc các đồng chí sức khỏe – đoàn kết – thành công!

Theo: Bí thư Thị uỷ Cửa Lò – Hoàng Đức Cường