Kiên quyết hỗ trợ người dân xoá nhà tạm bợ trong năm 2010

Đăng ngày 21/03/2014

 

Cũng trong thời gian này, Thị xã đã vận động ủng hộ vào quỹ người nghèo gần 275,3 triệu đồng; Tổ chức khảo sát 32 hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, thống nhất xét hỗ trợ cho 22 hộ nghèo. Đặc biệt, tính từ đầu năm lại nay, các nhà hảo tâm, các phường xã đã hỗ trợ xây mới 4 nhà, sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách.
Hiện nay, Thị uỷ Cửa Lò đang tập trung chỉ đạo UBND thị xã, các phòng, ngành, đơn vị, phường xã tập trung hỗ trợ cho các hộ dân có khó khăn về nhà ở tiến hành xây dựng xong trong năm 2010; số ít còn lại sẻ kiên quyết hoàn thành trong năm 2011.

Theo: Khắc Giang