Sở tư pháp: Tập huấn phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy cho Cửa Lò

Đăng ngày 26/03/2014

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ phòng tuyên truyền sở tư pháp Nghệ An truyền đạt, hướng dẫn những kinh nghiệm thực tế, các nội dung cơ bản ban hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội ban hành, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết số 51/2001, tuyên truyền luật phòng chống ma túy về cách phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với tệ nạn ma túy và giới thiệu, phổ biến nội dung về văn hóa pháp luật.

Mục đích của lớp tập huấn là nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ cấp phường ở Cửa Lò trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, để mọi người dân tự giác tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn không có ma túy và thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng chống ma túy./.

Theo: Đàm Hiền