Sơ kết cụm văn hóa, thể thao khu vực 6 tỉnh Bắc Miền Trung

Đăng ngày 14/07/2014

Với tinh thần thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả” mà Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phát động năm 2014, các đơn vị trong cụm thi đua văn hóa, thể thao và du lịch khu vực 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014 của ngành văn hóa, Thể thao và du lịch của các địa phương. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờn sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị đều được chú trọng tăng cường thực hiện và đạt được nhiều thành tích nhất định, tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, người lao động trong ngành và quần chúng nhân dân thi đua lao động sáng tạo văn hóa nghệ thuật, TDTT, đẩy mạnh công tác du lịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác gia đình.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động; Các tiêu chí thi đua phấn đấu hoàn thành tốt 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Cụm. Qua đó góp phần tích vào sự phát triển KT – XH, AN – QP của từng địa phương; Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo…

Đàm Hiền-Tạ Nhật