Tập huấn xây dựng kế hoạch B và kế hoạch chiến đấu trị an

Đăng ngày 14/07/2014

Sáng nay:14/7/2014, Ban chỉ đạo xây dựng tác chiến TX Cửa Lò tổ chức tập huấn thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch B và kế hoạch chiến đấu trị an năm 2014.

Thông qua lớp tập huấn để làm cơ sở đểcho các phòng, ban, ngành cấp thị tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch đảm bảo cho năm đầu chiến tranh (Kế hoạch B) và 7 phường trên địa bàn TX Cửa Lò xây dựng kế hoạch chiến đấu trị an đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

          Đây là kế hoạch đảm bảo cho năm đầu chiến tranh của các ngành, địa phương. Nên yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng kế hoạch là phải đầu tư, nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ các dự kiện để xây dựng kế hoạch sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến của từng ngành, địa phương khi có chiến tranh xẩy ra. Đồng thời hệ thống văn kiện tác chiến của các phòng, ban, ngành khối “B” và các phường phải làm đầy đủ, thống nhất, đúng quy cách công tác tham mưu tác chiến, có đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực, có tính khả thi. Các ngành, địa phương cần bám vào các căn cứ pháp lý, hướng dẫn soạn thảo văn kiện tác chiến khu vực phòng thủ “Khối B” của Bộ tổng tham mưu năm 2010 và hướng dẫn soạn thảo kế hoạch chiến đấu trị an của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để triển khai./.

                                                                   Thanh Bình- Duy Quý