Sáng nay: 07/9, Cửa Lò không có ca nhiễm mới

Đăng ngày 07/09/2021

Sáng nay: 07/9, Cửa Lò không có ca nhiễm mới. Đến thời điểm này 12/63 ca có hộ khẩu thường trú ở Cửa Lò đã khỏi bệnh

Nguồn: BCĐ phòng chống dịch covid TX Cửa Lò