Quyết giữ biển đảo

Đăng ngày 26/06/2014

Biển Đông đâu phải ao nhà

Hung hăng tàu chiến, coi ta ra gì ?

Chữ vàng đã hóa than chì

Láng giềng, bốn tốt, biến đi đâu rồi.

Nói làm chẳng phải đi đôi

Niềm tin đánh mất, thật rồi còn đâu ?

Giã tâm, bành trướng từ lâu

Tưởng rằng chiếm đảo, để thâu tóm dần

Cậy mình, nước lớn, nhiều dân

Ăn hiếp nước bé, nhiều lần dân ta

Bạch Đằng rồi đến Đống Đa

Xác quần phương Bắc nằm la liệt đầy

Bá quyền, tham vọng, còn đây

Lòng dân, quyết giữ đêm ngày biển khơi

Cộng đồng người Việt khắp nơi

Triệu người giữ đảo, biển trời nước ta

Biển Đông dẫy sóng, phong ba

Giữ cho biển đảo, ông cha trao quyền.

Ngày 25/06/2014

Nguyễn Ngọc Thạch