Nghi Hải triển khai công tác PCLB – TKCN 2014

Đăng ngày 26/06/2014

Nhờ chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nên công tác PCLB – TKCN năm 2013 trên địa bàn phường Nghi Hải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tàu thuyền, không có thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân. Ban chỉ huy PCLB – TKCN phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tốt công tác trực khi có thông tin về lụt bão. Chuẩn bị tốt các phương án về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác PCLB và TKCN ở Nghi Hải vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là  việc lơ là chủ quan của người dân trong khi có thông báo nhưng vẫn không chịu di dời. Chính vì vậy mà tại hội nghị này, các đại biểu đã cùng nhau bàn bạc, thảo luận, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác PCLB – TKCN năm 2014. Đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân hiểu và quán triệt thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra vùng trọng điểm khu vực trọng yếu để chủ động đối phó kịp thời trong mọi tình huống./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật