Kiểm tra, thẩm định nhà hàng đạt danh hiệu nhà hàng văn minh

Đăng ngày 26/06/2014

Sáng nay: 26/6/2014, các đồng chí trong Ban chỉ đạo du lịch Thị xã do ông Võ Văn Thọ- Trưởng phòng văn hóa thông tin và du lịch dẫn đầu đã đi kiểm tra, thẩm định các nhà hàng đăng ký xây dựng nhà hàng văn minh năm 2014.

Tại phường Thu Thủy, Đoàn đã kiểm tra 5 nhà hàng kinh doanh mặt hàng ăn uống ở khu vực bãi tắm đó là Phương Liên, Thúy Hằng, Cửu Ngân, Vân Nghệ và Ngọc Vinh. Những nhà hàng này đã được Ban chỉ đạo du lịch phường Thu Thủy lựa chọn, đề xuất thị xã thẩm định, công nhận thành nhà hàng văn minh 2014.

Qua kiểm tra, nhìn chung các tiêu chuẩn và tiêu chí do thị xã quy định để xây dựng nhà hàng văn minh cơ bản đạt. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra 1 số hạn chế, thiếu sót về cơ sở vật chất, các thủ tục hồ sơ liên quan đến đội ngũ nhân viên, phương tiện phòng chống cháy nổ ..và yêu cầu các nhà hàng khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Sau khi kiểm tra, thẩm định thực tế, Đoàn kiểm tra thị xã sẽ có tham mưu thị xã Ban hành quyết định công nhận danh hiệu nhà hàng văn minh. Theo kế hoạch, trong năm 2014 toàn thị xã sẽ xây dựng, công nhận từ 25 – 30 nhà hàng đạt danh hiệu nhà hàng văn minh. Mục đích của việc làm này là góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng cho du lịch Cửa Lò.

Hữu Lương – Ngọc Ánh