Nghi Hải tuyên truyền phòng chống ma túy và bạo lực gia đình.

Đăng ngày 26/06/2014

Chiều nay 26/6/2014, UBND phường Nghi Hải phối hợp với công an thị xã Cửa Lò tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy và phòng chống bạo lực gia đình năm 2014.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được cán bộ công an tỉnh Nghệ An nêu rõ về tác hại của ma túy đối với con người. Đồng thời quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy cũng như kế hoạch thực hiện của ngành công an. Hướng dẫn công tác phối hợp tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy giữa các cấp ngành, chính quyền địa phương với ngành công an. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cũng như triển khai thực hiện dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” do Bộ công an phát động. Cũng trong hội nghị này, phường Nghi Hải cũng lồng ghép tuyên truyền, triển khai công tác phòng chống bạo lực gia đình năm 2014.

Đây là hoạt động tuyên truyền thiết thực cho người dân hiểu rõ thêm về tác hại của ma túy cũng như một số quy định của pháp luật về bạo lực gia đình, giúp cho người dân xây dưng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc./.

Đàm Hiền – Duy Quý