Hội nghị thường niên của Hiệp hội các đô thị Bắc Trung bộ

Đăng ngày 27/06/2014

Hội nghị thường niên năm 2014 của hiệp hội đô thị Khu vực Bắc Trung Bộ tại Thị xã Cửa Lò năm nay có chủ đề : “ Văn minh trật tự đô thị là cơ sở để phát triển du lịch bền vững” với sự tham gia của khoảng 130 đại biểu đến từ các Thành phố, Thị xã của khu vực Bắc Trung Bộ.

Sau khi lãnh đạo thị xã Cửa Lò báo cáo khải quát những kết quả đạt được cũng như hạn chế qua 20 năm thành lập, đã có 9 bài tham luận của các đại biểu trình bày tại hội nghị đã nêu lên hiện trạng, các bài học kinh nghiệm cũng như những kiến nghị, đề xuất về phát triển du lịch theo hướng bền vững. Cơ chế chính sách quản lý của một số đô thị còn bất cập. Ý thức, lối sống, thói quen cũng như kiến thức đô thị của người dân  còn nhiều điểm hạn chế. Đặc biệt, các đô thị chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh về du lịch của mình.

Do đó thời gian tới các đô thị thuộc các tỉnh Bắc Trung bộ cần tích cực đổi mới công tác quản lý, quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức văn minh đô thị cho người dân. Đặc biệt là đa dạng hóa sản phẩm du lịch và phát triển thêm một số loại hình du lịch khác như đô thị biển, đô thị di sản, văn hóa, môi trường…

Để thực hiện được vấn đề trên đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân nhằm đưa ngành du lịch phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững nhất.

                                                     Hữu Lương – Tạ Nhật