Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 12/01/2023

Sáng ngày 12/1, Quỹ tín dụng nhân dân phường Nghi Hương tổ chức Đại hội Đại biểu thường niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Hải An – Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An; Trần Văn Lam – Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh Bắc Trung Bộ; Đại diện  Liên Minh HTX tỉnh Nghệ An; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Nghi Hương và xã Nghi Thạch, xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc) cùng 295 đại biểu Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương tham dự.

Đến cuối năm 2022, Quỹ TDND Nghi Hương có 3.674 thành viên tham gia hoạt động trên địa bàn 3 phường xã: phường Nghi Hương, xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc) và xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc).

Trong năm 2022, Quỹ đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong Nghi quyết Đại hội thường niên, hoạt động có lợi nhuận, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn huy động của Quỹ là hơn 265 tỷ đồng, trong đó huy động tiền gửi trong thành viên chiếm tỷ lệ 70% tổng nguồn vốn huy động. Đến cuối năm 2022, tổng dư nợ cho vay trên 275 triệu đồng. Vốn vay được sử dụng đúng mục đích, thành viên tăng thu nhập nên có khả năng trả nợ gốc và lãi khi đến hạn. Nộp thuế nhà nước 530 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 2.506 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Trong năm 2022 đã vận động đăng ký tham gia thêm 106 thành viên mới.

Trong năm Quỹ đã trích hàng chục triệu đồng ủng hộ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, ủng hộ tết cho người nghèo, hỗ trợ quỹ khuyến học, khuyến tài, từ thiện nhân đạo, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh của Quỹ năm 2023 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổng nguồn vốn  320.000 –  330.000 triệu đồng; vốn điều lệ 19.347 triệu đồng; vốn huy động 283.723 triệu đồng; dư nợ cho vay 292.046 triệu đồng. Tỷ lệ lợi tức cổ phần dự kiến chia cho thành viên từ 9 – 10%/năm trở lên.

Nhân dịp này, Quỹ tín dụng nhân dân Nghi Hương đã khen thưởng cho 35 thành viên xuất sắc trong công tác tín dụng năm 2022, đồng thời thông qua các Tờ trình và Nghị quyết đại hội./.

Dương Tân – Ngọc Ánh