Phường Thu Thủy : Trao tặng áo phao và ngư cụ cho ngư dân nghèo

Đăng ngày 07/08/2015

Still0807 00000

Still0807 00002

Kết quả sau 6 tháng vận động, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và nhân dân phường Thu Thủy đã ủng hộ được hơn 16 triệu đồng. Số tiền này được Hội nông dân phường mua áo phao và lưới đánh cá tặng cho 19 gia đình ngư dân nghèo. Đây là một trong những việc làm hết sức ý nghĩa để giúp những hộ khó khăn thêm tự tin vươn khơi, đánh bắt hải sản vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của quê hương.

          Hữu Lương – Thế Anh