Phim Đảng bộ Cửa Lò qua một nhiệm kỳ đại hội

Đăng ngày 08/08/2015