Phường Thu Thuỷ, điểm sáng du lịch của đô thị Biển Cửa Lò

Đăng ngày 21/03/2014

 

Điều đáng ghi nhận trước hết là chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường Thu Thuỷ đã đi đúng hướng. Đó là tập trung phát triển các ngành thương mại, đặc biệt là dịch vụ- du lịch, đây được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của phường. Đến nay thu nhập từ các hoạt động du lịch chiếm 75% tổng thu nhập toàn phường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của toàn phường nhanh, bền vững với nhịp độ bình quân hàng năm đạt từ 20- 30%. Nếu như tổng giá trị sản xuất năm 1995 chỉ đạt 4,2 tỷ đồng thì đến năm 2010 đạt khoảng 120 tỷ đồng. Trong đó các ngành dịch vụ- thương mại ước đạt 90 tỷ đồng.
Để đạt những thành tựu ấy, Thu Thủy luôn làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững chắc. Nội bộ đoàn kết thống nhất, vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy cao độ. Công tác văn hoá- xã hội thường xuyên được chăm lo và thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng đời sống, nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Để thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển, Thu Thủy Luôn làm tốt công tác an ninh quốc phòng, làm tốt công tác môi trường du lịch xanh- sạch- đẹp.
Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân phường Thu Thủy- TX Cửa Lò đạt được hôm nay là tiền đề, động lực rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục vươn lên xứng đáng là điểm sáng du lịch của đô thị biển Cửa Lò./.

Theo: Thanh Bình