Khai trương văn phòng công chứng tư đầu tiên ở thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 21/03/2014

 

Văn phòng công chứng Lan Châu ra đời sau khi có sự đồng ý của Bộ tư pháp. Đây là đơn vị kinh doanh ngành nghề đặc thù trực thuộc Sở tư pháp và được Ủy ban nhân dân Tỉnh trao giấy phép kinh doanh số 2788, ngày 7/7/2010 do ông Hoàng Công Lâm, nguyên Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân TX Cửa Lò làm trưởng văn phòng. Văn phòng có 5 công chứng viên, cán bộ, nhân viên có trình độ cơ bản được đào tạo từ các trường chuyên ngành.
Việc văn phòng công chứng Lan Châu ra đời đáp ứng được nhu cầu bức thiết của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn và vùng lân cận; góp phần giảm tải công việc cho các văn phòng công chứng nhà nước trên địa bàn Tỉnh. Đây cũng là chủ trương đúng đắn của Đảng và chỉnh phủ nhằm thực hiện lộ trình cải cách tư pháp đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Theo: Khắc Giang