Phường Nghi Thu ra mắt CLB “Văn thể, hát ru, dân ca”

Đăng ngày 24/09/2019

Chiều 23/ 9, Hội liên hiệp phụ nữ Phường Nghi Thu đã ra mắt CLB “Văn thể, Hát ru, Dân ca”. Bà Lê Thị Thanh Mai, phó chủ tịch Hội LHPN thị xã; đại diện các tổ chức đoàn thể, các ban ngành địa phương cùng dự.

rm

rm1

rm2

CLB Văn thể, Hát ru, Dân ca phường Nghi Thu có 25 thành viên. Định kỳ sinh hoạt 3 tháng một lần. Với mục đích nhằm góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của hát ru và dân ca, ví, dặm truyền thống; Luyện tập các môn thể dục, thể thao; đồng thời là nơi để chị em trao đổi những kinh nghiệm quý trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp chị em phát huy hết những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: Sống vui – Sống khỏe – Sống tự tin.

rm3

rm5

CLB Văn thể, hát ru, dân ca phường Nghi Thu ra đời sẽ góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao tại địa phương phát triển. Đồng thời, giúp chị em thêm tự tin, yêu đời, góp phần quan trọng trong hoàn thiện bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ trong thời đại mới.

Phan Thành – Tạ Nhật.