Những giáo dân tiêu biểu ở Cửa Lò làm kinh tế giỏi(Phát sóng NTV:21/9/2019)

Đăng ngày 23/09/2019

Từ các phong trào thi đua yêu nước, trong đồng bào công giáo ở thị xã Cửa Lò đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.