Du lịch làng nghề ở Cửa Lò cần thay đổi để bứt phá (Phát sóng NTV: 24/09/2019)

Đăng ngày 24/09/2019

Là địa phương có lợi thế là một bãi biển đẹp để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để du lịch làng nghề phát triển. Trong những năm qua, du lịch làng nghề đã góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thị xã. Tuy nhiên, du lịch gắn với làng nghề truyền thống ở Cửa Lò vẫn còn bộc lộ những hạn chế của nó, việc khai thác làng nghề để phát triển còn chưa chuyên nghiệp và bài bản.