Phường Nghi Hương – TX Cửa Lò: Đón phường chuẩn văn minh đô thị và triển khai nhiệm vụ du lịch năm 2017

Đăng ngày 09/12/2016

zhuong1

Thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2011 – 2015”, năm 2013 UBND Thị xã Cửa Lò chọn Nghi Hương để xét tiêu chuẩn  xây dựng phường chuẩn văn minh đô thị. Với quyết tâm của đảng bộ chính quyền,  đặc biệt là trên cơ sở nền tảng thiết chế văn hoá thể thao đã được xây dựng đồng bộ từ những năm trước, và sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng “phường chuẩn văn minh đô thị”. Sau 3 năm triển khai thực hiện, ngày  16/11/2016 UBND Thị xã Cửa Lò đã có Quyết định số 4530 QĐ – UBND về việc công nhận Nghi Hương là “Phường  đạt chuẩn văn minh đô thị”, đây là phường đầu tiên của Thị xã Cửa Lò đạt danh hiệu này. Đây sẽ là động lực để Nghi Hương  tiếp tục xây dựng phường trở thành một đô thị du lịch văn minh, hiện đại xứng tầm với phường trung tâm của Đô thị du lịch biển Thị xã Cửa Lò.

zhuong2

zhuong3

Năm 2016 là năm hết sức khó khăn của ngành du lịch Cửa Lò, chính vì vậy Nghi Hương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh quốc phòng… Vì vậy mà lượng khách du lịch đến Nghi Hương  vẫn đạt 33.000 lượt người, doanh thu ước đạt 155 tỷ đồng, đạt 64,8% KH.

Tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2016, hội nghị cũng đã thảo luận, đưa ra những phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017. Trong đó, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho du lịch, phấn đấu đón 45.000 lượt khách, doanh thu phấn đấu đạt 210 tỷ đồng.

zhuong4

zhuong5

zhuong6

Dịp này, UBND phường Nghi Hương đã khen thưởng cho 9 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch năm 2016 và xây dựng phường chuẩn văn minh đô thị.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh