Cửa Lò tập huấn kỹ năng nghiệp vụ đại biểu HĐND 2016

Đăng ngày 09/12/2016

taphuan

Trong thời gian 1 ngày, trên 200 học viên là đại biểu HĐND Thị xã, đại biểu HĐND các  phường, được ông Trần Văn Mão – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại Nghệ An trình bày các nội dung như: Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động  giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Quy trình thủ tục, kỹ năng trong hoạt động giám sát…

taphuan1

taphuan2

Đây là những nội dung quan trọng, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND Thị xã, cũng như các đại biểu HĐND phường thực hiện tốt  nhiệm vụ là đại biểu dân cử trong kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt luật chính quyền địa phương./.

Mỹ Hạnh