Phường Nghi Hương: Tổ chức hội nghị giải quyết tình trạng đất bỏ hoang

Đăng ngày 26/02/2014

Theo số liệu báo cáo của UBND phường Nghi Hương, tổng diện tích nông dân bỏ ruộng, trả ruộng là 8,38 ha, gồm 455 thửa của 360 hộ dân trên địa bàn. Nguyên nhân khiến đến diện tích đất bỏ hoang là do hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp thấp; ảnh hưởng của việc đô thị hóa, quy hoạch chưa đồng bộ, dẫn đến việc cung cấp nguồn nước và tiêu úng cho sản xuất bị ảnh hưởng. Một bộ phận nhân dân không mặn mà gắn kết với việc sản xuất nông nghiệp, trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND phường Nghi Hương cũng như các ban ngành liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp. Đặc biệt là tuyên truyền vận động và giao trách nhiệm cho các Đảng viên, các tổ chức hội, tuyên truyền vận động hội viên khắc phục khó khăn, tham gia cải tạo đồng, chuyển đổi cây trồng phù hợp cho năng suất cao. Huy động toàn dân ra quân nạo vét kênh mương, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp. Trước mắt, trong thời gian tới địa phương cần rà soát, kiểm tra những diện tích đất sâu chuyển sang nuôi trồng thủy hải sản, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp của bà con nhân dân trên địa bàn./.

Theo: Mỹ Hạnh-Duy Quý