Phường Nghi Hương sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Đăng ngày 01/06/2023

Chiều 1/6/2023, UBND phường Nghi Hương sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đại tá Nguyễn Xuân Thủy- Phó Trưởng Công an thị xã, Chỉ huy Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Cửa Lò cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các tổ chức đoàn thể, hiệu trưởng các trường học, Công an phường, đại diện các khối dân cư tham dự ở Nghi Hương tham dự.

Ngay sau khi thị xã có Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Đảng ủy, UBND phường Nghi Hương đã tổ chức  quán triệt nội dung, ý nghĩa của Đề án cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn phường. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là triển khai giải quyết các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia,  lợi ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử…

Qua 1 năm thực hiện Đề án 06, Nghi Hương đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trước hết là huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,  trong đó nòng cốt là Công an phường. Các ban ngành đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện được thực hiện tốt. Tổ công tác thực hiện Đề án 06 trên địa bàn phường và 6 khối dân cư được thành lập và hoạt động ngày một hiệu quả. Nghi Hương cũng đã hoàn thiện thể chế , số hóa dữ liệu, hoàn thiện hệ sinh thái phục làm giàu dữ liệu, công tác phát triển công dân số. Đối với Công an phường đã hoàn thành việc số hóa các tin báo tội phạm từ 1/1/2021; hoàn thành số hóa 2153 hồ sơ cư trú đạt 100%. Công an phường đã phối hợp triển khai cấp được 5945 thẻ căn cước công dân gắn chíp,  1254 tài khoản định danh điện tử mức 2; Nghi Hương cũng đã hoàn tất việc phê duyệt và chuyển dữ liệu số hóa Sổ đăng ký lên phần mềm hộ tịch dùng chung. Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến …

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế trong thời gian qua, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt hơn Đề án 06 của Chính phủ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy – Phó trưởng Công an thị xã Cửa Lò đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể phường Nghi Hương trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị nhằm góp phần thực hiện tốt các yêu cầu nghiệp vụ. Phó trưởng Công an thị xã cũng đưa ra một số định hướng để Nghi Hương triển khai thực hiện tốt hơn Đề án 06 của Chính phủ trong thời gian tới.

Hữu Lương – Ngọc Ánh